Giới thiệu | Liên hệ | Sơ đồ đường đi | Đăng ký nhập học trực tuyến
 
       English Vietnamese
 
        

TIÊU CHUẨN CỦA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC (PHẦN 1)


Nghiên cứu xã hội

Tiêu chuẩn 6.1 Tất cả học sinh sẽ học về quyền công dân để tham gia vào hệ thống hiến pháp của Chính phủ.

Khi học về các dân tộc trên thế giới và lịch sử của các dân tộc đó, thì học sinh sẽ học về các hình thức chính phủ khác nhau trên thế giới. Hết lớp 4, học sinh sẽ học về các quyền trong Bộ luật, tham gia vào thủ tục bầu cử và hiểu rằng Chính phủ thu thuế của công dân và doanh nghiệp để cung cấp các dịch vụ khác như xây dựng trường công lập, đường xá và bảo vệ người dân. Hết lớp 8, học sinh sẽ học về 3 cơ quan pháp luật của chính phủ: hành pháp, lập pháp và tư pháp.

Tiêu chuẩn 6.2 Tất cả học sinh sẽ tham gia vào các hoạt động nhân đạo để hiểu về quyền dân chủ của công dân dưới các hình thức thể hiện thẩm mỹ.

Hết lớp 4, học sinh sẽ đọc những câu chuyện và phê bình các tác phẩm nghệ thuật được sáng tác trong những bối cảnh lịch sử và xã hội khác nhau trên thế giới. Hết lớp 8, học sinh sẽ có thể phân tích và diễn giải các tác phẩm văn học và nghệ thuật khắp thế giới.

Tiêu chuẩn 6.3 Tất cả học sinh sẽ tiếp thu được những hiểu biết lịch sử về các quan điểm, quyền lực và thể chế chính trị trong suốt thời kỳ lịch sử của thế giới.

Tiêu chuẩn 6.4 Tất cả học sinh sẽ có những hiểu biết lịch sử về các quan điểm và quyền lực xã hội trong suốt thời kỳ lịch sử của thế giới.

Tiêu chuẩn 6.5 Tất cả học sinh sẽ có những hiểu biết về tính đa dạng văn hóa trong suốt thời kỳ lịch sử của thế giới.

Tiêu chuẩn 6.6 Tất cả học sinh sẽ tiếp thu được những hiểu biết lịch sử về các quan điểm và quyền lực kinh tế trong suốt thời kỳ lịch sử của thế giới.

Từ Mẫu giáo đến lớp 3, học sinh sẽ đọc và nghe các câu chuyện diễn ra trong những thời kỳ lịch sử và địa điểm khác nhau trên thế giới. Học sinh lớp 4 sẽ tập trung vào học lịch sử. Trong thời gian học tập, học sinh sẽ nâng cao hiểu biết về những điểm giống và khác nhau giữa các nền văn hóa và tạo nền tảng cho nghiên cứu về lịch sử, chính quyền, xã hội, văn hóa và kinh tế của các quốc gia khác nhau. Từ lớp 5 đến lớp 8, học sinh sẽ tiếp tục nghiên cứu lịch sử thế giới theo niên đại. Hết lớp 8, học sinh có thể phân tích và diễn giải những sự kiện lịch sử quan trọng liên quan đến chính trị và hậu quả của những sự kiện đó; miêu tả được các chế độ xã hội khác nhau và giá trị đạo đức trong xã hội đó; thảo luận về nghệ thuật và phong tục tập quán của các nền văn hóa khác nhau, phân tích những điểm giống và khác nhau; mô tả các hệ thống kinh tế và ảnh hưởng của các nền kinh tế đến đời sống hàng ngày của người dân.

Tiêu chuẩn 6.7 Tất cả học sinh sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức và hiểu biết khi nghiên cứu thế giới theo các thuật ngữ không gian.

Tiêu chuẩn 6.8 Tất cả học sinh sẽ thu được kiến thức và hiểu biết về hệ thống phân bố của môn địa lý.

Standard 6.9 Tât cả học sinh sẽ thu được những hiểu biết về địa lý khi nghiên cứu về môi trường và xã hội.

Học sinh sẽ học địa lý và lịch sử của một khu vực. Hết lớp 4, học sinh sẽ sử dụng bản đồ và quả địa cầu để sắp xếp các địa điểm, các đặc điểm về tự nhiên, sinh học và con người; hiểu những ảnh hưởng của địa lý đến hoạt động kinh tế và nhận biết hậu quả của những thay đổi điều kiện tự nhiên và nhân tạo trong môi trường. Hết lớp 8, học sinh được sử dụng bản đồ và những công cụ thuyết trình trong môn địa lý; có thể so sánh và phân tích các đặc điểm dân số; học về sự phân bố và sử dụng các nguồn tài nguyên có thể phục hồi trên thế giới.

Chương trình giáo dục của trường Quốc tế Global đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn cơ bản của từng nội dung chương trình học.

Sẵn sàng tham gia học tập

Tiêu chuẩn 1 Tất cả học sinh sẽ nâng cao kế hoạch sự nghiệp và kỹ năng cần thiết để sẵn sàng tham gia học tập.

Để nâng cao kỹ năng sẵn sàng tham gia học tập, học sinh GIS hiểu tầm quan trọng của học hành chăm chỉ, trách nhiệm cá nhân và tôn trọng người khác.

Tiêu chuẩn 2 Tất cả học sinh sẽ sử dụng thông tin, công nghệ và các công cụ khác.

Là nội dung học của môn Khoa học, học sinh GIS nâng cao hiểu biết về công nghệ, như sử dụng công máy vi tính hoặc Internet, lựa chọn và sử dụng công cụ phù hợp với từng nhiệm vụ.

Tiêu chuẩn 3 Tất cả học sinh sẽ ứng dụng các kỹ năng tư duy, quyết định và giải quyết vấn đề

Học sinh GIS sẽ phát triển các kỹ năng để giải quyết các thắc mắc hoặc xác định vấn đề; tìm kiếm thông tin liên quan bằng các công cụ thích hợp và đánh giá kết quả bằng tư duy và phân tích số lượng; giải quyết vấn đề và quyết định căn cứ vào thông tin sẵn có, đồng thời tổ chức và trình bày công việc của mình bằng lời và văn bản hoặc đồ thị.

Tiêu chuẩn 4 Tất cả học sinh sẽ thể hiện các kỹ năng tự quản lý

Học sinh GIS sẽ dạy các kỹ năng và trách nhiệm cá nhân, tham gia xây dựng các hoạt động và kỷ luật tự giác để hoàn thành các bài tập kịp thời.

Tiêu chuẩn 5 Tất cả sinh viên sẽ áp dụng các nguyên tắc an toàn.

Là nội dung của môn Khoa học, sức khỏe và giáo dục thể chất, học sinh GIS học và áp dụng các nguyên tắc an toàn như ngăn ngừa vết thương, sử dụng các dụng cụ và thiết bị một cách an toàn, tuân theo các quy định an toàn phòng thí nghiệp và những hiểu biết cơ bản về sơ cứu.

Nghệ thuật và biểu diễn

Tiêu chuẩn 1.1 Tất cả học sinh sẽ tiếp thu các kiến thức và kỹ năng để nâng cao cảm thụ thẩm mỹ về khiêu vũ, âm nhạc, ca kịch và nghệ thuật quan sát.

Cuối năm lớp 4, học sinh GIS sẽ học những kiến thức cơ bản về từ vựng, ngữ pháp và cú pháp của môn nghệ thuật. Cuối năm lớp 8, học sinh sẽ sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật để đánh giá chất lượng thẩm mỹ của các tác phẩm nghệ thuật.

Tiêu chuẩn 1.2 Tất cả học sinh sẽ dần hoàn thiện khả năng nhận thức, thể chất và kỹ thuật thông qua các hoạt động sáng tạo âm nhạc, biên kịch và nghệ thuật tạo dựng hình ảnh.

Tiêu chuẩn 1.3 Tất cả học sinh sẽ vận dụng các yếu tố nghệ thuật và các phương tiện nghệ thuật để tạo ra các sản phẩm nghệ thuật và tổ chức các buổi biểu diễn.

Học sinh GIS sẽ được truyền đạt những kiến thức và tích cực tham gia vào các hoạt động âm nhạc, khiêu vũ, trình diễn các tiết mục sân khấu và sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật không gian 2-3 chiều.

Tiêu chuẩn 1.4 Tất cả học sinh sẽ thể hiện kiến thức về nghệ thuật phê bình tác phẩm.

Học sinh GIS sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật để mô tả và đánh giá các tác phẩm nghệ thuật dựa vào quan sát, phân tích và diễn giải.

Tiêu chuẩn 1.5 Tất cả học sinh sẽ xác định những ảnh hưởng và truyền thống khác nhau về lịch sử, xã hội và văn hóa đã tạo ra những thành tựu nghệ thuật đáng kể qua các thời kỳ và sẽ tiếp tục hình thành nên nền nghệ thuật đương đại.

Lịch sử của nghệ thuật là một nội dung không thể thiếu của môn Lịch sử tại GIS. Cuối năm lớp 4, học sinh sẽ học về các nghệ thuật khác nhau trên thế giới qua các thời kỳ lịch sử khác nhau. Cuối năm lớp 8, học sinh sẽ tìm hiểu về các nghệ sĩ/ họa sĩ và các tác phẩm nghệ thuật trong các lĩnh vực nhảy múa, âm nhạc, nhạc kịch và nghệ thuật quan sát.

Tiêu chuẩn 1.6 Tất cả học sinh sẽ phát triển kỹ năng thiết kế, tư duy thẩm mỹ và công nghệ, nhằm hiểu về hình thức và chức năng của không gian, cấu trúc, vật thể, âm thanh và sự kiện.

Học sinh GIS sẽ tham gia thiết kế không gian trong nhà (lớp học và các khu vực chung) và ngoài trời (nhà vườn và sân chơi).

Giáo dục thể chất và sức khỏe

Tiêu chuẩn 2.1 Tất cả học sinh sẽ học các khái niệm về tăng cường sức khỏe và phòng chống bệnh tật, các hoạt động nâng cao sức khỏe.

Cuối năm lớp 4, học sinh GIS học về cấu trúc cơ bản cơ thể người; hiểu được cách phòng tránh và điều trị một vài tổn thương và căn bệnh, phát triển các chiến lược bảo vệ sức khỏe cá nhân. Cuối lớp 12, học sinh học về những nhu cầu sức khỏe đặc biệt của lứa tuổi thanh thiếu niên; phân tích các lợi ích của sức khỏe hoặc nguy hiểm của các hoạt động khác nhau; và hiểu về các tổ chức cứu trợ và ý tế cộng đồng.

Tiêu chuẩn 2.3 Tất cả học sinh sẽ biết những ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần, tình cảm và xã hội khi sử dụng và lạm dụng rượu, thuốc lá và các loại thuốc khác.

Kết thúc lớp 4, học sinh trường GIS định nghĩa và hiểu được việc sử dụng hợp lý các loại thuốc, nhận biết được các ảnh hưởng của thuốc kích thích đến hành vi và thể chất, và biết việc lạm dụng thuốc dẫn đến bệnh tật và thương tổn như thế nào. Kết thúc lớp 12, học sinh có thể phân tích ảnh hưởng các chất hóa học đến sự tăng trưởng và hành vi của cơ thể, bao gồm việc lạm dụng và phụ thuộc thuốc.

Tiêu chuẩn 2.4 Tất cả học sinh sẽ học nội dung các lĩnh vực sinh học, xã hội, văn hóa và tâm lý
về giới tính và cuộc sống gia đình.

Kết thúc lớp 4, học sinh trường GIS học về phát triển cơ thể từ khi mang thai đến khi qua đời. Học sinh lớp 5 và lớp 6 học về hệ thống cơ quan sinh sản và những thay đổi tâm lý tuổi dậy thì. Kết thúc lớp 12, học sinh học về giới tính, thai nghén, kỹ năng làm cha mẹ và phòng tránh các bệnh lây lan qua đường tình dục.

Tiêu chuẩn 2.5 Tất cả học sinh sẽ học và áp dụng các khái niệm và các kỹ năng di chuyển, để tham gia tích cực các hoạt động thể chất cả cuộc đời.

Học sinh GIS sẽ học, thực hành và dần hoàn thiện các kỹ năng di chuyển (chạy, ném.v.v) để được áp dụng trong các trò chơi, các môn thể thao và các trò chơi tự do. Học sinh cũng học được các khái niệm thích hợp với các loại hình nhảy múa khác nhau.

Tiêu chuẩn 6: Tất cả học sinh sẽ học và áp dụng các khái niệm liên quan đến
sức khỏe.

Nghệ thuật ngôn ngữ

Tiêu chuẩn 3.1 Tất cả học sinh sẽ nói những mục đích thực tế và sẵn sàng trở thành khán giả trong những tình huống khác nhau.

Học xong lớp 4, học sinh GIS tự sáng tạo các câu chuyện, đọc to, thuật lại những ý kiến và cốt truyện, thảo luận về văn học phù hợp với từng lứa tuổi. Họ sử dụng tiếng Anh chuẩn trong các cuộc thảo luận và trình bày trước lớp tất cả các môn học có liên quan. Học xong lớp 8, học sinh hoàn thiện khả năng diễn giải và thảo luận văn học, trình bày các báo cáo trước lớp, ghi nhớ và thuật lại các công việc đã được chọn lựa, và tiến hành các cuộc phỏng vấn. Học hết lớp 12 học sinh sử dụng tiếng Anh thành thạo trong việc trình bày các bài luận, các bài nghiên cứu, các bản báo cáo, các bài báo… theo các đề tài riêng biệt phục vụ cho việc học đại học và nghiên cứu sau này.

Tiêu chuẩn 3.2 Tất cả học sinh sẽ nghe một cách chăm chú nhiều tình huống khác nhau để tiếp nhận, diễn dịch, đánh giá và phản hồi các thông tin tiếp nhận được từ nhiều nguồn khác nhau.

Khi học hết lớp 4, học sinh biết chủ động lắng nghe và thảo luận các tiểu thuyết và tác phẩm văn học khác nhau, tiểu sử và các câu chuyện từ lịch sử, những buổi diễn thuyết khoa học và toán học. Học sinh tuân theo hướng dẫn từ trường mầm non, định vị âm tiết ở chương trình học lớp 1, ghi chú những chú thích đơn giản từ những nguồn thông tin phát ngôn ra và nhận dạng tiếng Anh không chuẩn như một phương tiện đặc trưng trong các tác phẩm văn học. Khi học đến lớp 8, học sinh lắng nghe và bày tỏ quan điểm về những báo cáo, thảo luận và tranh cãi về những thông tin được cung cấp trong bài giảng, và chú thích một cách thích hợp. Học đến lớp 12, học sinh trình bày các bài luận, tham gia các buổi thảo luận, các cuộc hội thảo, kể truyện, báo, đóng kịch… theo các chủ đề khác nhau.

Tiêu chuẩn 3.3 Tất cả học sinh sẽ soạn thảo văn bản với nội dung và hình thức rất phong phú dành cho những độc giả khác nhau theoi những mục đích thực tế sinh động và đa dạng.

Học sinh học viết hàng ngày, bắt đầu với những câu và mệnh đề đơn giản, sau đó dần dần trau chuốt và nâng cao kỹ năng viết, để có thể tóm lược những bài viết ngắn (báo chí, truyện ngắn, thư từ) ở lớp 2. Học sinh bắt đầu quá trình chuẩn bị biên tập phác thảo chính thức để có thể viết và xuất bản các tác phẩm, kể cả quá trình chuẩn bị ở lớp 4. Học sinh lớp 8 thể hiện sự thành thạo trong việc sử dụng ngữ pháp, cú pháp, đánh vần, cách dùng từ, và chấm câu trong cách viết phân tích và diễn đạt, đồng thời bắt đầu phát triển phong cách viết cá nhân. Học sinh cũng tiến hành thực nghiệm khả năng viết để tạo ra các các hiệu quả (thuyết phục và dẫn dắt vấn đề) và trích dẫn ra những nguồn thông tin thích hợp. Đến lớp 12, các kỹ năng viết bằng tiếng Anh được nâng lên thành kỹ năng viết khoa học. Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ trong mỗi bài viết được thể hiện qua những bài tham luận trong các cuộc hội thảo, các bài diễn thuyết, các bài luận, bài báo, báo cáo…

Tiêu chuẩn 3.4 Tất cả học sinh sẽ đọc, nghe, xem xét và phản hồi các tài liệu và văn bản khác nhau theo cách hiểu và phân tích.

Đọc mở rộng chính là nội dung nền tảng của môn nghệ thuật ngôn ngữ và lịch sử/ địa lý. Khi kết thúc lớp 4, học sinh sẽ đọc giỏi và thành thạo, theo dõi được cốt truyện và tính cách nhân vật, bắt đầu phát triển khả năng diễn dịch. Khi bước vào lớp 8, học sinh đọc hiểu nội dung của các tác phẩm văn học lớn, thảo luận và phân tích chi tiết những tác phẩm này, sử dụng nhiều nguồn khác nhau để tổng hợp thông tin phục vụ cho mục đích nghiên cứu.Khi học đến lớp 12, học sinh có khả năng đọc tốt để phục vụ cho việc nghiên cứu và khai thác thông tin một cách độc lập ở trường đại học, phản xạ nghe và phản ứng nhanh trở thành bản năng của mình..

Tiêu chuẩn 3.5 Tất cả học sinh sẽ xem xét, tìm hiểu và sử dụng thông tin hình ảnh không bằng văn bản và trình bày lại để có sự so sánh, phân tích và đánh giá một cách khách quan.

Thông qua chương trình giáo dục K-12, thông tin được truyền tải tới học sinh dưới hình thức đa dạng và không giới hạn về ngôn ngữ trong tất cả các tài liệu, bao gồm âm thanh, hình ảnh, đồ thị, biểu đồ, địa cầu, tranh ảnh, hình ảnh điện tử, báo chí… Học sinh hiểu và phân tích các thông điệp thể hiện ở các hình thức đa dạng này. Ngoài ra, những chuyến thăm quan bảo tàng, di tích lịch sử, những buổi biểu diễn trực tiếp… được tổ chức xen kẽ với từng các cấp độ khác nhau.

Ngôn ngữ toàn cầu

Tiêu chuẩn 7.1 Tất cả học sinh sẽ có thể giao tiếp cơ bản, cả nói và viết, ít nhất một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.

Bắt đầu từ lớp 1, học sinh GIS sẽ học giao tiếp bằng ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh, các kỹ năng hội thoại cũng như kỹ năng đọc và viết.

Tiêu chuẩn 7.2 Tất cả học sinh sẽ có thể hiểu được mối quan hệ qua lại giữa ngôn ngữ và văn hóa của ít nhất thêm một ngôn ngữ toàn cầu nữa, bên cạnh tiếng Anh.

Hết lớp 4, học sinh GIS sẽ học về các dân tộc nói ngôn ngữ mà học sinh sẽ học: lịch sử, văn hóa của nghệ thuật của dân tộc đó. Hết lớp 8, học sinh sẽ phân tích điểm giống và khác nhau giữa nền văn hóa của mình và nền văn hóa của dân tộc nói ngôn ngữ mà học sinh đang học qua báo chí hoặc các tác phẩm văn học.

(Còn tiếp)

 

Copyright © 2012 - All Rights Reserved - Global International School
Design and support by THANHNAM SOFTWARE