Giới thiệu | Liên hệ | Sơ đồ đường đi | Đăng ký nhập học trực tuyến
 
       English Vietnamese
 
        

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỌC SINH


Đánh giá

Đánh giá sự tiến bộ của học sinh là 1 quá trình xuyên suốt từ cấp Mẫu giáo. Khi đánh giá thành tích học tập của học sinh, giáo viên sẽ kiểm tra và xem xét tất cả các mặt tiến bộ của học sinh: bài tập về nhà, ý thức tham gia trong giờ học, các bài kiểm tra, điểm số các bài luận, các bài tập nghiên cứu, việc sắp xếp và tự giác trong học tập, tham gia hoạt động chung…Giáo viên sẽ gửi các báo cáo về sự tiến bộ trong học tập của học sinh cho phụ huynh để thông báo về những tiến bộ trong học tập của con em mình tại những thời điểm chuyển tiếp giữa các thẻ báo cáo, hay các cuộc họp theo kế hoạch. Mục đích của những báo cáo này là:

  • Để phụ huynh biết được học sinh đang học tại GIS như thế nào
  • Để phụ huynh biết được các vấn đề liên quan đến sự tiến bộ và cả sự không tiến bộ trong học tập của con em mình.
  • Trao đổi với phụ huynh về các vấn đề có thể xảy ra, theo dõi quá trình tiến bộ, những điểm yếu hay sự sa sút trong học tập.
  • Trao đổi với phụ huynh về sự phát triển tâm sinh lý và khả năng đặc biệt của chúng

Các báo cáo về tiến bộ của học sinh có thể được viết bằng văn bản, hoặc có thể là các cuộc họp cá nhân hoặc gọi điện thoại trao đổi trực tiếp.

Cuộc họp Phụ huynh – Giáo viên sẽ được tổ chức theo quý và vào cuối quý I và III. Các cuộc họp này để báo cáo quá trình học tập của học sinh trong suốt giai đoạn đó thông qua kết quả được ghi trên các thẻ báo cáo và cập nhật những tiến bộ của học sinh.

Việc xếp loại sẽ không được khuyến khích vì cuộc họp tập trung chính vào việc đánh giá những tiến bộ của học sinh trong học tập. Điều này tạo cơ hội tốt cho phụ huynh, học sinh và giáo viên trình bày các vấn đề và các mối quan tâm liên quan đến sự tiến bộ của học sinh một cách toàn diện và cho phép có những thông tin phản hồi tức thì từ đội ngũ giáo viên. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ hỗ trợ chúng tôi thúc đẩy các mối quan hệ tốt đẹp giữa nhà trường và gia đình. Học sinh cũng được yêu cầu tham gia vào các cuộc họp.

Xếp loại

Các đặc điểm xếp loại chung

Các đặc điểm xếp loại chung theo trình độ từ Mẫu giáo – lớp 12 được mô tả trong bảng sau. Các đặc điểm xếp loại được miêu tả rộng: nhận xét chung, các kỹ năng và kiến thức học sinh nắm vững được. Các đặc điểm xếp loại không cụ thể đối với các tiêu chuẩn đánh giá từng nhóm môn học cụ thể.

Xếp loại

Các đặc điểm xếp loại

Trình độ 1

Đạt thành tích rất nhỏ so với mục tiêu học tập

Trình độ 2

Thành tích rất hạn chế so với tất cả mục tiêu học tập. Học sinh gặp khó khăn để hiểu các kiến thức và kỹ năng cần thiết, và không thể ứng dụng hiểu biết vào các tình huống bình thường, mặc dù có sự trợ giúp.

Trình độ 3

Thành tích hạn chế so với hầu hết mục tiêu học tập, hay có những khó khăn rõ ràng trong một số môn học. Học sinh thể hiện hiểu biết hạn chế về các kiến thức và kỹ năng cần thiết, và chỉ có thể áp dụng đầy đủ vào các tình huống bình thường khi có sự trợ giúp.

Trình độ 4

Có hiểu biết tổng quát tốt về các kiến thức và kỹ năng cần thiết, có thể áp dụng hiệu quả vào các tình huống bình thường. Thỉnh thoảng có vận dụng các kỹ năng về phân tích, tổng hợp và đánh giá.

Trình độ 5

Có hiểu biết nhất định và thấu đáo về các kiến thức và kỹ năng cần thiết, có thể áp dụng vào các tình huống khác nhau. Học sinh thể hiện các kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá thích hợp, thỉnh thoảng có hiểu biết thấu đáo, sâu sắc và độc đáo.

Trình độ 6

Có hiểu biết nhất định và thấu đáo về các kiến thức và kỹ năng cần thiết, có thể áp dụng vào các tình huống khác nhau. Có phân tích, tổng hợp và đánh giá thích hợp. Nói chung học sinh có hiểu biết thấu đáo, sâu sắc và độc đáo.

Trình độ 7

Có hiểu biết nhất định và thấu đáo về các kiến thức và kỹ năng cần thiết, có thể áp dụng hoàn hảo vào các tình huống khác nhau. Học sinh có kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá thích hợp. Học sinh trình bày hiểu biết một cách thấu đáo, sâu sắc và độc đáo, làm việc chất lượng cao.

 

 

Copyright © 2012 - All Rights Reserved - Global International School
Design and support by THANHNAM SOFTWARE