Giới thiệu | Liên hệ | Sơ đồ đường đi | Đăng ký nhập học trực tuyến
 
       English Vietnamese
 
        

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ


Các phương pháp đánh giá

Đánh giá rất cần thiết trong kế hoạch giáo dục của trường Quốc tế Global (GIS). Đánh giá để khẳng định quá trình tiến bộ của học sinh, xác định môn học hoặc lĩnh vực mà học sinh đạt thành tích cao hoặc thấp và nâng cao trách nhiệm giải trình của Nhà trường. Đầu tiên, giáo viên sẽ đánh giá quá trình tiến bộ của học sinh dựa vào các bài tập trên lớp, tham gia phát biểu ý kiến và hoàn thành bài tập về nhà. Những đánh giá này rất quan trọng, nhưng có thể là vẫn chưa đủ để nắm vững kiến thức của môn học. Các đánh giá áp dụng trong chương trình học sẽ cho biết mức độ thành tích chung của học sinh. Kết quả đánh giá sẽ xác định được học sinh nào cần hỗ trợ học tập.

Các giáo viên đưa ra các bài tập và các đánh giá được thiết kế để xem xét nội dung và yêu cầu kỹ năng cho từng cấp độ. Các dạng bài kiểm tra bao gồm bài tập lựa chọn, các câu trả lời, đáp án bài toán và các bài viết luận, nhằm khuyến khích học sinh có suy nghĩ mang tính xây dựng hoặc suy luận. Ở những cấp học cao hơn, nhà trường sẽ công bố những câu hỏi thi cuối cấp của những năm trước, để học sinh có thể hiểu mức độ cần làm bài thành thạo trong các kỳ thi. Giáo viên trường GIS sẽ đưa ra những ý kiến phản hồi về sự tiến bộ của học sinh và trả bài kiểm tra cho học sinh.

Các đánh giá được áp dụng một cách hợp lý trong các bài viết diễn cảm và phân tích, trong các tác phẩm nghệ thuật, các chương trình biểu diễn, các đề án khoa học và các tác phẩm khác để khuyến khích học sinh học tập tiến bộ. Những tiêu chuẩn phân tích chung đồng nhất sẽ được áp dụng cho từng cấp học để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đánh giá. Những tiêu chuẩn này bao gồm lập luận logic, ngữ pháp, thông thạo các phương pháp phê bình nghệ thuật, các kỹ năng giải toán, lập luận định lượng, các kỹ năng tính toán … Những tiêu chuẩn này sẽ được phổ biến cho học sinh và các bậc phụ huynh biết.

Chỉ tiêu đánh giá

Trường Quốc tế Global sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn về kiểm tra và học tập theo quy tắc và quy định dành cho học sinh trường tư thục. Nhà trường cũng sẽ lựa chọn những bài kiểm tra chuẩn quốc gia, quốc tế cho các cấp học để so sánh, đối chiếu kết quả với các địa phương và cả nước. Trường Quốc tế Global mong muốn đạt những thành tích cao thông qua các công cụ đánh giá, những tiêu chuẩn và chương trình đánh giá hỗ trợ học sinh đạt thành tích cao.

Đảm bảo thành tích học tập cao

Khi kết quả đánh giá thể hiện học sinh có nhu cầu hỗ trợ học tập, thì phương pháp đánh giá chuẩn sẽ giúp giáo viên biết được sự thiếu hụt kiến thức và hiểu biết của học sinh theo các tiêu chuẩn cụ thể cho từng cấp bậc do Nhà trường quy định. Các giáo viên sẽ áp dụng các chiến lược hướng dẫn phù hợp. Trường Quốc tế Global sẽ phát hiện và giải quyết ngay những khó khăn của học sinh để giúp tất cả học sinh các cấp tiến bộ trong học tập. Nhà trường sẽ liên tục trao đổi và cung cấp kết quả học tập cho Phụ huynh học sinh trong các năm học.

Giải quyết những yêu cầu của học sinh

Nhà trường sẽ đáp ứng những yêu cầu của những học sinh không đạt được kết quả có thể chấp nhận trong các bài kiểm tra mặc dù có sự hỗ trợ học tập tại trường bằng cách (1) xác định quá trình học tập của học sinh dựa vào việc tham gia các giờ học, chú ý nghe giảng và hoàn thành bài tập trên lớp, bài tập về nhà; (2) xác định công tác giảng dạy của giáo viên và đưa ra yêu cầu hợp lý cho học sinh cần phải đạt thành tích học tập đã đề ra. Nếu học sinh hoặc giáo viên hoặc cả hai không thực hiện nhiệm vụ học tập hoặc giảng dạy của mình thì nhà trường sẽ tiến hành các bước tiếp theo để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Nếu những bước này không giải quyết được khó khăn trong học tập của học sinh, hoặc nếu cả học sinh và giáo viên đều đang thực hiện công việc được yêu cầu, thì cần phải nỗ lực hết mình để (3) xác định các yếu tố gây cản trở học sinh đạt đến trình độ cần thiết; (4) chọn lọc những yếu tố giúp phát triển và cải thiện môi trường học đường; (5) phối hợp với giáo viên và phụ huynh nâng cao kế hoạch học tập cá nhân của học sinh để tập trung vào các yếu tố phát triển nhà trường. Các vấn đề ngoài sự quản lý của nhà trường sẽ được thảo luận với Phụ huynh học sinh. Nhà trường luôn khuyến khích những nỗ lực hỗ trợ học tập của Phụ huynh học sinh để đưa ra sự lựa chọn bên ngoài nhà trường có ích cho con cái của mình.

Các đánh giá được dựa trên những cuộc trao đổi thường xuyên với Phụ huynh học sinh. Các giáo viên gửi thẻ thông báo kết quả học tập vào thời gian đã được sắp xếp. Các cuộc hội thảo dành cho Phụ huynh có thể được bổ sung bằng những cuộc họp giữa Phụ huynh và Giáo viên.

Đánh giá toàn bộ học sinh sẽ là chỉ tiêu về chất lượng tổng thể của chương trình giáo dục tại trường Quốc tế Global.

 

Copyright © 2012 - All Rights Reserved - Global International School
Design and support by THANHNAM SOFTWARE