Giới thiệu | Liên hệ | Sơ đồ đường đi | Đăng ký nhập học trực tuyến
 
       English Vietnamese
 
        

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP


Thông báo kết quả học tập bao gồm ba phần:

1. Phần đầu tiên là mục tóm tắt tên học sinh và giáo viên, môn học , điểm học kỳ, dữ liệu, tổng điểm cho từng môn học và điểm hạnh kiểm.

Tên        

 

Tổng điểm

 

Thời gian ghi điểm

      

                    

          

Ngày

 

Môn học

 

Điểm môn học

 

Cố gắng

 

Giáo viên

 

2. Phần tiếp theo chia quá trình học của học sinh thành năm kỹ năng cụ thể cho nhóm môn học thông thường. Ví dụ, môn tiếng Anh:

 

Mức độ hoàn thành và chất lượng bài làm ở nhà

    

Kỹ năng viết

    

Kết quả các câu hỏi và bài thi

 

Kỹ năng đọc

 

Tham gia lớp học

 

Kỹ năng từ vựng

 

Hành vi trong lớp học

 

Kỹ năng nghe

Mỗi một môn học được đánh giá theo các tiêu chuẩn sau:     
        E   - Xuất sắc
        S   - Đạt yêu cầu
        N   - Cần cải thiện
        U   - Chưa đạt yêu cầu
Các kỹ năng cụ thể cho các môn học khác được đưa vào các phần tiếp theo của thẻ

 3. Phần cuối cùng là phần nhận xét của giáo viên về kết quả học tập của học sinh để gửi cho các bậc phụ huynh. b

Mặc dù các thẻ thông báo này ngắn gọn, mất ít thời gian hơn các loại thẻ thông báo kiểm tra theo danh sách đơn thuần khác nhưng giáo viên, học sinh và các bậc cha mẹ vẫn thu được nhiều tiện ích hơn từ bức tranh toàn cảnh quá trình học tập của con em mình.

 Nhóm các môn học kỹ năng

Toán

 

Hiểu các khái niệm

    

Dùng máy tính một cách hiệu quả

    

Biết các sự kiện cơ bản

 

Đóng góp ý kiến thảo luận cho lớp học

 

Sử dụng các vấn đề để giải quyết sự việc một cách chính xác

 

Hoàn thành bài tập ở nhà đúng giờ

 

Tính toán chính xác

 

Kết quả kiểm tra

 

Tiếng Anh

 

Mức độ hoàn thành và chất lượng bài tập ở nhà

    

Kỹ năng viết

 

Tham gia lớp học

 

Kỹ năng từ vựng

 

Hành vi trong lớp học

 

Kỹ năng nghe

 

Lịch sử

 

Hiểu các khái niệm

    

Tạo sự đóng góp bổ ích cho các buổi thảo luận tại lớp học

    

Chứng minh giải thích rõ ràng các bài đọc và các kỹ năng tìm kiếm

 

Hoàn thành bài tập ở nhà đúng thời hạn

 

Hiểu các kỹ năng về địa lý

 

Kết quả các bài kiểm tra

 

Khoa học

 

Chứng minh giải thích việc hiểu các khái niệm

    

Đóng góp các ý kiến cho các buổi thảo luận tại lớp học

    

Ứng dụng các kỹ năng trong các hoạt động tại phòng thực hành

 

Hoàn thành bài tập ở nhà đúng thời hạn và hoàn chỉnh

 

Nhớ lại các thông tin cơ bản

 

Kết quả các bài kiểm tra

 

Ngôn ngữ thế giới (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Trung Quốc)

 

Biết các loại từ vựng và các cụm từ

    

Hoàn thành bài tập ở nhà đúng thời hạn

    

Đóng góp ý kiến cho các buổi thảo luận tại lớp học

 

Thể hiện các sở thích và cố gắng trong việc học ngôn ngữ

 

Trình bày  tốt  các kỹ năng vấn đáp

 

Kết quả các bài kiểm tra

 

Trình bày  tốt các kỹ năng viết

    

 

 

Nghệ thuật

 

Chú ý trong lớp học

    

Giữ vệ sinh Studio và thu dọn ngăn nắp trang thiết bị.

    

Sáng tạo

 

Thói quen tuân thủ nghiêm túc.

 

Thể hiện  thói quen làm việc tốt

 

Biểu hiện những hành vi tốt

 

Âm nhạc

 

Hiểu được nguyên lý và các nốt nhạc

    

Chứng minh giải thích được các hành vi cá nhân

    

Biểu diễn các kiến thức về phương thức và kỹ thuật tạo một đoạn điệp khúc

 

Thể hiện chính xác và ăn khớp các âm điệu được sáng tạo

 

Đóng góp ý kiến cho vở kịch và các buổi thảo luận

 

Biểu thị được cảm xúc âm nhạc và cách tư duy thông qua vở kịch và sự diễn suất

 

Giáo dục thể chất

 

Công việc chuẩn bị đến lớp

    

Hành vi

    

Hợp tác làm việc theo đội, nhóm

 

Nỗ lực và niềm đam mê nhiệt tình

 

Kỹ năng

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 - All Rights Reserved - Global International School
Design and support by THANHNAM SOFTWARE