Giới thiệu | Liên hệ | Sơ đồ đường đi | Đăng ký nhập học trực tuyến
 
       English Vietnamese
 
        

Điều lệ nhân viên Nhà trường

Bằng cấp

Giáo viên, giám sát viên và nhân viên hỗ trợ chuyên môn sẽ được cấp giấy chứng nhận có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy. Ngoài sự đảm bảo trình độ chuyên môn, Trường Quốc tế Global (GIS) sẽ tuyển chọn những nhân viên có thỏa thuận và cam kết gắn bó với sứ mệnh, mục tiêu và phương pháp giáo dục của nhà trường. Sau khi nhận điều lệ và hoàn thành quy trình tuyển dụng nhân viên, trường Quốc tế Global sẽ xem xét bằng cấp của các giáo viên, nhân viên quản lý và nhân viên hỗ trợ chuyên môn mới.

Trách nhiệm của nhân viên

Trách nhiệm của nhân viên trường Quốc tế Global là dạy chương trình học của nhà trường và hỗ trợ mục tiêu, mục đích của nhà trường. Nhà trường mong muốn các giáo viên đáp ứng mục tiêu chương trình học, để tạo ra môi trường khuyến khích học tập nhưng đầy thử thách cho học sinh, nắm bắt được những nhu cầu và phong cách học tập cá nhân của từng học sinh. Ngoài ra, giáo viên cũng có trách nhiệm trao đổi với Phụ huynh học sinh về các vấn đề liên quan đến học tập.

Giáo viên đứng lớp có trách nhiệm duy trì không khí lớp học vui vẻ, thoải mái và có kỷ luật để kích thích lòng ham hiểu biết và tạo hứng thú học tập cho học sinh. Giáo viên cần thể hiển trình độ chuyên môn và ứng xử xã hội trong lớp học ở mức độ cao nhất.

Trách nhiệm cụ thể của từng nhân viên bao gồm (nhưng không hạn chế) như sau:

Trách nhiệm của giáo viên trường Quốc tế Global là:

 • Hỗ trợ sứ mệnh và mục tiêu của trường Quốc tế Global
 • Giảng dạy chương trình học của GIS
 • Đảm bảo nắm vững kiến thức, nội dung và thành thao kỹ năng giảng dạy cho tất cả học sinh ở các cấp với phương pháp giảng dạy thích hợp và phụ đạo cá nhân khi cần thiết
 • Cung cấp các tài liệu học tập thích hợp và phụ đạo cá nhân khi cần thiết
 • Tạo môi trường khuyến khích học tập nhưng đầy thử thách để tất cả học sinh phấn đấu đạt thành tích cao
 • Duy trì kỷ luật lớp học
 • Kịp thời trao đổi với Phụ huynh học sinh/ Hiệu trưởng GIS về các vấn đề liên quan đến lớp học và thành tích học tập của học sinh
 • Hợp tác hỗ trợ các thành viên khác của GIS
 • Tham gia vào các chương trình nâng cao trình độ nhân viên
 • Trình bày với các ủy ban tư vấn đặc biệt và Ban quản trị trường Quốc tế Global

Trách nhiệm của những nhân viên giám thị trường Quốc tế Global là:

 • Hỗ trợ sứ mệnh và mục tiêu của trường Quốc tế Global
 • Hỗ trợ cho các giáo viên đứng lớp và Hiệu trưởng Nhà trường;
 • Giúp duy trì trật tự lớp học
 • Tạo môi trường học tập
 • Giám sát học sinh trong các hoạt động ngoài giờ học

Trách nhiệm Hiệu trưởng Nhà trường là:

 • Hỗ trợ sứ mệnh và mục tiêu của trường Quốc tế Global
 • Tạo môi trường học đường khuyến khích học tập nhưng đầy thử thách để tất cả học sinh đạt thành tích cao
 • Tham gia đánh giá sự tiến bộ trong học tập của học sinh cũng như những yêu cầu của các chương trình đặc biệt
 • Giám sát giáo viên và các nhân viên khác
 • Là người cố vấn giàu kinh nghiệm cho các giao
 • Trình bày các đề nghị lên Ban Quản trị về việc tuyển dụng và thăng cấp cho giáo viên và các nhân viên khác
 • Cung cấp các dịch vụ hành chính
 • Giám sát ngân sách nhà trường
 • Đánh giá mối liên kết chặt chẽ giữa chương trình của GIS và quy tắc của chương trình đó
 • Là thành viên chính thức của Ban Quản trị
 • Kịp thời trao đổi với Phụ huynh học sinh/ Hiệu trưởng GIS về các vấn đề liên quan đến lớp học và thành tích học tập của học sinh

Trách nhiệm của nhân viên hành chính/ văn phòng GIS là:

 • Hỗ trợ sứ mệnh và mục tiêu của trường Quốc tế Global
 • Trợ giúp cho Hiệu trưởng Nhà trường
 • Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính và văn phòng
 • Giữ gìn sổ sách và báo cáo.

Các hướng dẫn bổ nhiệm giáo viên chính thức

GIS sẽ tuân theo những yêu cầu pháp lý về việc bổ nhiệm nhân viên theo quy định Pháp luật của Việt Nam và Anh quốc.  Trong 3 năm đầu tiên làm việc, Ban Quản trị có quyền quyết định không thay nhân viên khác.

Quyết định thay hoặc không thay nhân viên mới sẽ căn cứ vào mức độ hoàn thành công tác giảng dạy và làm việc của nhân viên được đánh giá cục bộ trên cơ sở những nhận xét, đánh giá của các giám sát viên và các biểu hiện khác như sự tiến bộ của học sinh, trình độ chuyên môn và trách nhiệm, nắm bắt nhu cầu của từng học sinh, hợp tác trong công việc với các giáo viên khác và có mối quan hệ tốt với Phụ huynh học sinh.

GIS có nghĩa vụ tuyển dụng những nhân viên giáo dục được đào tạo và trang bị trình độ chuyên môn, phẩm chất tốt nhất, nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục cho học sinh. Những cá nhân không phải là giáo viên chính thức nhưng thỏa mãn những tiêu chuẩn cao nhất trong công tác giảng dạy sẽ tiếp tục Hợp đồng Lao động với nhà trường. Đối với nhân viên GIS, một khi đã được tuyển dụng vào trường, sẽ phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình tốt hơn.

Tất cả nhân viên giảng dạy cũng như các nhân viên khác vừa mới được tuyển dụng vào trường hoặc là giáo viên của trường, khi nghỉ phép xa khu vực Nhà trường, cần yêu cầu Nhà trường bố trí và sắp xếp công việc hợp lý.

Việc sa thải các nhân viên được tuyển dụng chính thức sẽ theo quy định của Nhà trường.

Tiêu chuẩn tuyển dụng

GIS tin rằng chất lượng của các nhân viên có trình độ chuyên môn sẽ quyết định chất lượng giáo dục của nhà trường. Do đó, Phòng hành chính Nhà trường có trách nhiệm phân bổ và tuyển dụng các ứng cử viên có trình độ chuyên môn xuất sắc nhất. Các ứng cử viên có thể là những người đạt các tiêu chuẩn về bằng cấp.

Nhà trường lựa chọn nhân viên căn cứ vào công tác chuẩn bị giảng dạy, năng lực chuyên môn, tri thức, chín chắn về tình cảm, thái độ làm việc nhiệt tình, khả năng truyền đạt kiến thức cho học sinh và có đóng góp trong hoàn thành những mục đích giáo dục của nhà trường. Trong số các nhân tố khác, cần chú ý đến thành tích học tập và kinh nghiệm giảng dạy trước đây của các ứng cử viên. Mọi nhân viên và giáo viên phải ý thức rằng học sinh xuất thân từ nhiều hoàn cảnh gia đình khác nhau, nên cần phải sẵn lòng giúp đỡ và hỗ trợ giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu khác nhau của học sinh trong trường.

Các nhân viên giảng dạy GIS phải hoàn thành đầy đủ trách nhiệm cá nhân và phối hợp làm việc với các thành viên khác trong nhóm giảng dạy.

Phòng Hành chính Nhà trường có trách nhiệm thông báo công việc và yêu cầu những ứng cử viên có năng lực nộp đơn xin việc. Hội đồng xem xét gồm các nhân viên quản lý hành chính, giáo viên và phụ huynh (bên cạnh các chuyên gia) sẽ sàng lọc, lựa chọn tất cả các ứng cử viên và đề nghị phân chia để phỏng vấn từng nhóm ứng cử viên nhỏ.

Phòng Hành chính Nhà trường sẽ đề nghị với Ban Quản trị tuyển dụng một hoặc nhiều nhân viên. Phòng Hành chính Nhà trường có trách nhiệm bổ nhiệm những ứng cử viên đạt yêu cầu về trình độ chuyên môn hoặc có đủ tư cách để đáp ứng các yêu cầu đó, đồng thời có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ của tất cả các nhân viên Nhà trường và những giấy tờ chứng minh quyền công dân hoặc tư cách pháp lý.

GIS cam kết tuyển dụng những cá nhân có năng lực tốt nhất về trình độ chuyên môn, không phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo hoặc bất kỳ bất lợi nào không liên quan đến công việc. GIS sẽ gắn kết giữa Luật lệ liên quan vào công tác tuyển dụng.

Việc tuyển dụng, bổ nhiệm nhân viên và mức lương ban đầu sẽ được quyết định với sự đồng ý của đa số thành viên Ban Quản trị. Mức lương ban đầu phụ thuộc vào trình độ giảng dạy và kinh nghiệm chuyên môn của các ứng cử viên.

Bậc lương của cán bộ nhân viên GIS sẽ do Ban Quản trị GIS tăng. Chế độ ưu đãi cho nhân viên sẽ bao gồm Bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp và các chế độ khác theo quy định của công ty. Ngoài ra, GIS còn có chăm sóc sức khỏe cá nhân cho nhân viên làm cả ngày. Chi tiết về dịch vụ chăm sóc sức khỏe này và số tiền cho nhân viên và Nhà trường sẽ do Ban Quản trị Nhà trường quyết định trước khi chính thức làm việc.

Hợp đồng Lao động

Các điều khoản trong Hợp đồng Lao động về giảng dạy, quản lý hành chính và hỗ trợ nhân viên của GIS sẽ được thỏa thuận và thương lượng với các thông số Quy chế liên quan. Cán bộ giảng dạy và nhân viên của GIS sẽ được yêu cầu ký kết thỏa thuận lao động, điều khoản cá nhân tương tự như những thỏa thuận trong kinh doanh, nhưng nêu rõ ràng tất cả các yêu cầu của Luật Điều lệ trong thỏa thuận. Giáo viên giảng dạy có thể được giao nhiệm vụ trong suốt năm học, trong những ngày đang làm việc hoặc trong cả năm, tùy thuộc vào vai trò của từng giáo viên trong trường. Thỏa thuận này nêu rõ bất kỳ tài liệu giảng dạy của cán bộ nhân viên cho GIS sử dụng sẽ là sản phẩm tuyển dụng và tất cả quyền sở hữu trí tuệ sẽ được trao cho Nhà trường.

Nhà trường sẽ cầu chấm dứt Hợp đồng lao động với bất kỳ cán bộ giảng dạy và nhân viên GIS với sự đồng ý của đa số thành viên trong Ban Quản trị. Sa thải cán bộ nhân viên cũng phụ thuộc vào các điều khoản của Luật Điều lệ hiện hành được nêu cụ thể trong Quy định của Nhà trường.

Cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn

Những giáo viên bảo đảm thành tích học tập của học sinh sẽ có nhiều cơ hội nâng cao chất lượng chuyên môn. Trường Quốc tế Global tìm kiếm những cơ hội nâng cao chuyên môn (tập trung cả về nội dung và phương pháp sư phạm), giúp giáo viên tăng cường vai trò lãnh đạo và trao đổi kinh nghiệm với các nhà nghiên cứu cũng như các giáo viên khác.

Đánh giá Nhân viên

Ban Quản trị đánh giá công việc của Hiệu trưởng Nhà trường. Hiệu trưởng Nhà trưởng đánh giá và giám sát công việc của các nhân viên GIS.

Là nội dung trong quy trình đánh giá, Ban Quản trị nêu cụ thể những tiêu chuẩn xem xét thành tích đạt được. Những tiêu chuẩn này bao gồm

1) cam kết gắn bó với sứ mệnh và mục tiêu GIS,

2) đạt trình độ chuyên môn cao,

3) hoàn thành công việc với kết quả cao và

4) tích cực tham gia vào đội ngũ GIS.

Ban Quản trị cũng nêu cụ thể công cụ đánh giá nhân viên. Những công cụ này có thể là những văn bản đánh giá dựa theo những quan sát và so sánh thành tích học tập của học sinh trong lớp với những tiêu chuẩn đánh giá chủ yếu mà chương trình học của GIS ở mỗi cấp học yêu cầu.

GIS sẽ tạo cơ hội cho các nhân viên nâng cao trình độ chuyên môn và tham gia các hội thảo chuyên ngành, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ đồng nghiệp giữa các nhân viên GIS, đảm bảo sự hợp tác làm việc theo nhóm một cách hiệu quả.


 

 

Copyright © 2012 - All Rights Reserved - Global International School
Design and support by THANHNAM SOFTWARE